09151119015
0
شبکه و امنیت

دوره CEH

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش دوره Mcsa 2019

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش شبکه سیسکو

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش VMware-VCP

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اعضا تیم نت ایلرن

آقای مهندس مصدق
مدیر آموزشگاه
Instagram PageTelegram Page
خانم مهندس میرشفیعی
مسئول شبکه و امنیت
خانم مهندس نخعی
آقای مهندس خداداد
مسئول گرافیک
آقای مهندس بخارایی نژاد
مدیر سایت
Instagram PageTelegram Page