Create a Boot WIM from ADK

نرم افزار Microsoft Windows 10 Assessment and Deployment Kit ابزاری است که به شما این امکان را می دهد که در کنار یک محیط گرافیکی قویی و رابط کاربری بسیار قویی نیازهای خود را در زمینه مدیریت ویندوز 10 بر آورده سازید.