نصب سرور dhcp

سرویسی است که طی آن یک کامپیوتر بتواند در یک مدت مشخص،به کلاینت ها IPقرض دهد. یکی از سرویس های پایه ای و اساسی زیرساختاری درشبکه محسوب می شود که مسئولیت ارائه IP آدرس ها به کلاینتها را بر عهده دارد. جهت نصب رول DHCP ، اولین موردی که باید به آن توجه داشت ،تنظیم Static IP سروری است که قصد نصب رول DHCP بر روی آن را دارید.در صورتی که سرور دارای Static IPنباشد،شما قادر نخواهید بود رول DHCP را بر روی آن نصب کنید. نکته ی دیگری که باید به آن توجه داشته باشید،نصب سرویس DHCP Client بر روی سیستم های کلاینت ها است. اگر این سرویس بر روی سیستم ها ی کلاینت ها نصب نباشد ،قادر به دریافت IP از طیق و همچنین دقت شود فایروال حتما OF باشدسرویس DHCP نخواهند بود.   [b]نصبRoleDHCP [/b] جهت نصب رول DHCP شما می توانید با فرمان: servermanager cmd –install dhcp در محیط cmd رول مورد نظر خود را نصب کنید روش دیگر آن از طریق محیط گرافیکی است که در اینجا به شرح آن می پردازیم ابتدا باید وارد کنسولServer Manager شوید،و مراحل زیر را دنبال کنید.            

  شما می توانید چندین کارت شبکه داشته باشید و DHCP را روی کارت شبکه دلخواهتان نصب کنید.در اینجا یک کارت شبکه وجود دارد و کلاینت ها از این IP Address تقاضای IP خواهند کرد.در حقیت این آدرس DHCP SERVERداخل شبکه ی ما می شود.      

 

بعد از نصب رول DHCP، سیستم احتیاج به restart دارد.