Backup & Restore Group Policy

هر چند زمانی که از Domain Controller و System State ، در ویندوز سرور ، پشتیبان میگیرید در حقیقت از تمام GPOs ها backup  میگیرید ، ولی اینو بدونید که می تونید از کنسول Group Policy Management  هم این عمل را مستقلا" انجام بدهید :

Backup :

 

 

 

Restore :