0
محتوای وبلاگ

انواع نرم افزار های گرافیکی

  انواع نرم افزار های گرافیکی ۱- نرم افزار های برداری ( VECTOR ) که تصاویر از جزئی بنام ( OBJECT ) هستند و بر اساس محورهای مختصات کار می کنند . مثل : فری هند ۲- نرم افزارهای نقطه ...

رک چیست و چه کاربردی در شبکه دارد ؟

رک محفظه ای می باشد که سرور یا تجهیزات شبکه مثل سوییچ ، روتر و مودم و ...در آن قرار می گیرد و با توجه به نوع رك هم از سرورمحافظت می كند و هم جهت تهویه و جلو گیری ...

IDS و IPS چیست؟

با رواج روز افزون شبکه های کامپیوتری ، امنیت اطلاعات ذخیره شده یا انتقالی از طریق آنها، در کنار سایر معیارهای مربوط به فن آوری  شبکه های کامپیوتری ، نظیر سرعت و تنوع خدمات ارائه شده ، مورد توجه جدی ...