تقویم آموزشی

1225558.png
نام دوره روزهای برگزاری روز و ساعت تعداد ساعت تاریخ شروع شهریه ( تومان ) ثبت نام

MCSE

توضیحات بیشتر

یکشنبه ها و سه شنبه ها متعاقبا اعلام می گردد 160 اعلام می گردد 1800000 ثبت نام

MCSA

توضیحات بیشتر

یکشنبه ها و سه شنبه ها متعاقبا اعلام می گردد 120 اعلام می گردد 1200000 ثبت نام

نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2016-مقدماتی

توضیحات بیشتر

یکشنبه ها و سه شنبه ها متعاقبا اعلام می گردد 35 اعلام می گردد 450000 ثبت نام

پیکربندی سرویس های پیشرفته ویندوز سرور 2016- پیشرفته

توضیحات بیشتر

دوشنبه ها متعاقبا اعلام می گردد 35 اعلام می گردد 450000 ثبت نام

   

نام دوره روزهای برگزاری روز و ساعت تعداد ساعت تاریخ شروع شهریه (تومان) ثبت نام

CCNA ICND1

توضیحات بیشتر

یکشنبه ها و سه شنبه ها متعاقبا اعلام می گردد 35 اعلام می گردد 400000 ثبت نام

CCNA ICND2

توضیحات بیشتر

یکشنبه ها و سه شنبه ها متعاقبا اعلام می گردد 35 اعلام می گردد 400000 ثبت نام

   

نام دوره روزهای برگزاری روز و ساعت تعداد ساعت تاریخ شروع شهریه (تومان) ثبت نام
هکر قانونی و تست نفوذ با کالی CEH-PWK دو شنبه ها و چهارشنبه ها 15 الی 17 35 اعلام می گردد 700000 ثبت نام
تست نفوذ وهک شبکه بی سیم یکشنبه ها و سه شنبه ها متعاقبا اعلام می گردد 15 اعلام می گردد 250000 ثبت نام