دپارتمان امنیت سایبری نت ایلرن

پیشرو در زمینه امنیت سایبری

تقویم آموزشی

در تقویم آموزشی شما می توانید لیست دوره هایی که چه به صورت حضوری یا مجازی برگزار می شود را مشاهده کنید و از کد های تخفیف ثبت نام زود هنگام برخوردار باشید.

گالری محتوا

گالری محتوا شامل عکس هایی از دوره ها یا سمینارهایی هستند که قبلا برگزار شده است و شما میتوانید با شرکت در دوره های حضوری یا مجازی به جمع کاربران نت ایلرن بپیوندید

آزمون مجازی

دانش آموزان در ساعت معین و مدت زمان معین در یک آزمون شرکت کرده و کلیه مباحثی را که در دانشگاه های مجازی مطالعه کردند را در این روزامتحان خواهند داد .

ثبت نام دوره های مجازی

نت ایلرن با راه اندازی سامانه آموزش مجازی خود تصمیم دارد برای اولین بار آموزش دوره های سرور و امنیت در سطح های مختلف را به صورت مجازی برگزار کنددوره های پیشنهادی