دوره آموزش نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2016

مهدی مصدق

درباره این دوره

دوره آموزش نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2016

افراد با گذراندن این دوره ، توانایی نصب و راه اندازی سرویس اکتیودایرکتوری ویندوز سرور 2016 ، مدیریت اکتیودایتوری ،پیاده سازی سرویسهای DHCP ، DNS ، Group policy و... را دارند.نصب و پیکر بندی ویندوز سرور2012از شایستگی حوزه فناوری اطلاعات می باشد . از کارهای این شایستگی می توان مواردی مانند گسترش و مدیریت ویندوز سرور 2012،نصب و راه اندازی اکتیودایرکتوری ویندوز سرور 2012، مدیریت اکتیودایرکتوری، خودکارسازی مدیریت اکتیودایرکتوری ،پیاده سازی IPv4،پیاده سازی DHCP،پیاده سازی DNS،پیاده سازی IPv6، پیاده سازی Storageمحلی ،پیاده سازی سرویس های فایل و چاپ ،پیاده سازیGroup policy،امنیت سرورهای ویندوز با Group policy Object ،پیاده سازی مجازی سازی سرور Hyper-V،را مد نظر قرار گرفته . این شایستگی و مشاغل انواع شبکه و سیستم عامل و اینترنت در ارتباط است.
جزئیات دوره
 • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۸-۰۵-۰۷ (۱۴:۵۶)
 • تاریخ انقضاء دوره: تعیین نشده
 • جلسات: تعداد ۱۵ جلسه فعال از ۱۵ جلسه کلی
 • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: صفر
 • تعداد تمرین و خودآزمایی‌ها: صفر
 • این دوره در مجموع دارای صفر امتحان و ارزیابی است.
 • جزئیات گواهینامه: گواهینامه چاپی
 • خصیصه های اضافی:
  آمار دوره
  • حداکثر تعداد فراگیران: ۲۰
  • تعداد فراگیران جاری: ۰
  جلسه ۱

  گسترش و مدیریت ویندوز سرور 2012

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  توضیحات جلسه
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  جلسه ۲

  نصب و راه اندازی اکتیودایرکتوری ویندوز سرور 2012

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  توضیحات جلسه
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  جلسه ۳

  مدیریت اکتیودایرکتوری

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  توضیحات جلسه
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  جلسه ۴

  خودکار سازی مدیریت اکتیودایرکتوری

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  توضیحات جلسه
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  جلسه ۵

  پیاده سازی IPv4

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  توضیحات جلسه
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  جلسه ۶

  پیاده سازی DHCP

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  توضیحات جلسه
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  جلسه ۷

  پیاده سازی DNS

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  .
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  جلسه ۸

  پیاده سازی IPv6

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  .
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  جلسه ۹

  پیاده سازی storageمحلی

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  .
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  جلسه ۱۰

  پیاده سازی سرویس های فایل و چاپ

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  .
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  جلسه ۱۱

  پیاده سازی Group Policy

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  .
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  جلسه ۱۲

  امنیت سرورهای ویندوز Group policy Object

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  .
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  جلسه ۱۳

  پیاده سازی مجازی سازی سرور با Hyper_V

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  .
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) رایــــــگان
  آزمون نهایی

  ورک شاپ عملی دوره آموزش نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2016

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) ورود به آزمون
  جلسه ۱۵

  ورک شاپ عملی دوره آموزش نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2016

  شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) - مهلت استفاده: ندارد

  درباره این جلسه

  ورک شاپ عملی دوره آموزش نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2016
  جلسه منتشر شده است. تاریخ شروع جلسه برای شما ۱۳۹۸-۰۹-۱۶ (۱۴:۳۹) ۳۰۰,۰۰۰ ریال
  اساتید
  سوالات متدوال

   

  نظرات

  موردی برای نمایش وجود ندارد...